Geoinformatyka:
nauka, oprogramowanie, edukacja

Jakub NowosadZakład Geoinformacji, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, UAM

2024-02-23

Globalne zmiany pokrycia terenu na podstawie przetworzonych danych satelitarnych (1992-2015)

Nowosad et al., 2019, https://doi.org/10.1016/j.jag.2018.09.013

Metody służące do:

  • Określania podstawowych właściwości struktur przestrzennych
  • Wyszukiwania podobnych obszarów
  • Wyznaczania regionów spójnych wewnętrznie i różnych od sąsiednich

Nowosad and Stepinski, 2019, https://doi.org/10.1007/s10980-019-00830-x

Kilkanaście programów open-source służących do analizy danych przestrzennych, korzystania z istniejących baz danych oraz do przetwarzania i wizualizacji danych (>2 miliony pobrań)

Nowosad and Stepinski, 2022, https://doi.org/10.1016/j.jag.2022.102935

Materiały wspomagające uczenie analiz, wizualizacji i modelowania danych przestrzennych, https://geocompx.org/

Lovelace, Nowosad, Muenchow (2019). Geocomputation with R. The R Series. CRC Press.

Dorman, Graser, Nowosad, Lovelace (2024). Geocomputation with Python. CRC Press.