15.10.2014

Informacje organizacyjne

Wprowadzenie do Systemów Informacji Geograficznej

(ang. geographic information system - GIS)

GIS

"Systemy Informacji Geograficznej to zintegrowany sieciowo zestaw specjalistów, danych, metod badawczych, sprzętu komputerowego i oprogramowania, które to elementy działają w kontekście instytucjonalnym." (D.J. Maguire i in. 1991, 1998, 2011)

Do głównych zadań systemów informacji geograficznej należą:

 • Pozyskiwanie danych przestrzennych.

 • Gromadzenie i udostępnanie danych przestrzennych

 • Przetwarzanie danych przestrzennych

 • Analiza danych przestrzennych

 • Wizualizacja danych przestrzennych

Rodzaje danych przestrzennych

 1. Punkt (ang. point) - pojedyncza lokalizacja punktowa, zawierająca zazwyczaj przynajmniej dwie współrzędne.
 2. Linia (ang. line) - obiekt składający się z uporządkowanego zbioru punktów, które połączone są prostymi liniami.
 3. Poligon (ang. polygon) - obiekt składający się z uporządkowanego zbioru punktów, które połączone są prostymi liniami, a pierwszy i ostatni punkt posiada takie same współrzędne. W związku z tym, obiekty poligonowe posiadają powierzchnie. Obiekty poligonowe często też zawierają luki (ang. holes), symbolizujące inny rodzaj powierzchni, który nie powinien być wliczany do badanego obiektu.
 4. Siatka (ang. grid) - zbiór punktów lub prostokątnych komórek (zwanych "oczkami siatki") zorganizowanych w regularną siatkę. Każda komórka może zawierać jedną lub więcej wartości, które ją reprezentują.

Układy współrzędnych

Najczęsciej stosowane są dwa rodzaje układów współrzędnych:

 • Geograficzne - wykorzystujące długość i szerokość geograficzną (wartości kątowe - w stopniach) służace do określania położenia punktu.

 • Prostokątne płaskie - przedstawiane w miarach liniowych (np. w metrach).

Najkompletniejszą bazą informacji dotyczących różnych układów współrzędnych jest strona http://www.spatialreference.org/.

Wczytywanie
i zapisywanie danych

Pakiet rgdal

Jedną z możliwości odczytu danych przestrzennych do R jest wykorzystanie funkcji readOGR oraz readGDAL z pakietu rgdal. Opierają się one o otwartą bibliotekę GDAL/OGR i pozwalają na wczytanie danych przestrzennych do pamięci RAM.

Pakiet rgdal wyróżnia możliwość odczytania znacznej liczby wektorowych i rastrowych formatów danych przestrzennych. Dostępne formaty można sprawdzić za pomocą funkcji ogrDrivers (dane wektorowe) oraz gdalDrivers (dane rastrowe):

library('rgdal')
ogrDrivers() # sprawdzenie dostępnych formatów danych wektorowych
gdalDrivers() # sprawdzenie dostępnych formatów danych rastrowych

Pakiet rgdal - readOGR

Funkcja readOGR, pozwalająca na wczytanie danych wektorowych, wymaga zadeklarowania dwóch parametrów:

 • dsn - folderu zawierającego plik wektorowy, w przypadku wykorzystywania pliku zawartego w folderze roboczym konieczne jest zadeklarowanie tego za pomocą '.'
 • layer - nazwę pliku wektorowego, bez podawania jego rozszerzenia

Przy korzystaniu z danych, które zawierają, np. polskie znaki, należy dodatkowo zdefiniować sposób ich kodowania za pomocą parametru endcoding.

wektor_punkt <- readOGR(dsn = 'dane/bdo250', layer = 'lotn_point', encoding = 'Windows-1250')
wektor_punkt
## OGR data source with driver: ESRI Shapefile 
## Source: "dane/bdo250", layer: "lotn_point"
## with 120 features and 16 fields
## Feature type: wkbPoint with 2 dimensions
##     coordinates AREA PERIMETER LOTN_ LOTN_ID LOT TYP
## 1 (464500, 435700)  0     0   1   17  2  6
## 2 (297700, 516900)  0     0   2   24  2  6
## 3 (529700, 373800)  0     0   3   25  2 -99
## 4 (263800, 546600)  0     0   4   42  2 -99
## 5 (367100, 509400)  0     0   5   68  2  2
## 6 (718000, 253100)  0     0   6   78  2 -99
## 7 (374900, 740900)  0     0   7   81  2  2
## 8 (209800, 623000)  0     0   8   86  2  2
## 9 (344400, 346800)  0     0   9   99  2  2
## 10 (515700, 211600)  0     0  10   107  2  2
## 11 (816200, 373900)  0     0  11 214361  2 -99
## 12 (313200, 511900)  0     0  12 105932  2  5
## 13 (731300, 195000)  0     0  13 306196  2  3
## 14 (584600, 610300)  0     0  14  89229  2  5
## 15 (518600, 436100)  0     0  15    1  2 -99
## 16 (443400, 495200)  0     0  16   32  2  2
## 17 (796900, 323500)  0     0  17   103  2  2
## 18 (713000, 311000)  0     0  18 272785  2  2
## 19 (607000, 295100)  0     0  19 256114  2  5
## 20 (413900, 308000)  0     0  20   60  2  2
##              NAZ PAS NAW IATA ICAO
## 1          Goszczanów  1  3 -99  EP
## 2      Kaliska-Międzychód  1  3 -99  EP
## 3      Kamieńsk-Orla Góra  1  1 -99  EP
## 4        Lipki Wielkie  2  3 -99  EP
## 5       Poznań-Kobylnica  2  3 -99 EPPK
## 6           Rzeszów  2  3 -99 EPRJ
## 7         Słupsk-Krępa  3  3 -99 EPSR
## 8        Szczecin-Dąbie  3  3 -99 EPSD
## 9     Wrocław-Mirosławice  2  3 -99  EP
## 10 Żar-Miedzybrodzie Żywieckie  2  3 -99 EPZR
## 11            Chełm -99 -99 -99 -99
## 12          Pakosław -99 -99 -99 -99
## 13            Sanok -99 -99 -99 -99
## 14           Sławka -99 -99 -99 -99
## 15     Aleksandrów Łódzki  1  3 -99 -99
## 16   Konin-Kazimierz Biskupi  2  1 -99 EPKB
## 17        Zamość-Mokre  3  3 -99 EPZA
## 18     Stalowa Wola-Turbia  2  3 QXQ EPST
## 19           Pińczów  2  3 -99 EPPC
## 20   Opole-Polska Nowa Wieś  3  3 QPM EPOP
##                     ZARZ WYS POLYGONID SCALE ANGLE
## 1                 Jerzy Dulas 136     0   1   0
## 2              Adam Smorawiński 85     0   1   0
## 3                   Aviaeco 310     0   1   0
## 4 Nadleśnictwo Karwin Z Siedzibą W Drezdenku 45     0   1   0
## 5             Aeroklub Poznański 86     0   1   0
## 6      Port Lotniczy/Aeroklub Rzeszowski 211     0   1   0
## 7              Aeroklub Słupski 75     0   1   0
## 8            Aeroklub Szczeciński  1     0   1   0
## 9            Aeroklub Dolnośląski 153     0   1   0
## 10          Górska Szkoła Szybowcowa 385     0   1   0
## 11                    -98 -99     0   1   0
## 12                    -98 -99     0   1   0
## 13                    -98 -99     0   1   0
## 14                    -98 -99     0   1   0
## 15          Stowarzyszenie Lotnicze 190     0   1   0
## 16             Aeroklub Koniński 110     0   1   0
## 17         Aeroklub Ziemi Zamojskiej 225     0   1   0
## 18           Aeroklub Stalowowolski 150     0   1   0
## 19            Aeroklub Pińczowski 186     0   1   0
## 20              Aeroklub Opolski 188     0   1   0

summary(wektor_punkt)
## Object of class SpatialPointsDataFrame
## Coordinates:
##       min  max
## coords.x1 192548 816191
## coords.x2 177732 756615
## Is projected: TRUE 
## proj4string :
## [+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=19 +k=0.9993 +x_0=500000 +y_0=-5300000
## +datum=WGS84 +units=m +no_defs +ellps=WGS84 +towgs84=0,0,0]
## Number of points: 120
## Data attributes:
##    AREA   PERIMETER   LOTN_     LOTN_ID      LOT   
## Min.  :0  Min.  :0  Min.  : 1.0  Min.  :   1  Min.  :1.00 
## 1st Qu.:0  1st Qu.:0  1st Qu.: 30.8  1st Qu.:  37  1st Qu.:2.00 
## Median :0  Median :0  Median : 60.5  Median :  72  Median :2.00 
## Mean  :0  Mean  :0  Mean  : 60.5  Mean  : 35890  Mean  :1.93 
## 3rd Qu.:0  3rd Qu.:0  3rd Qu.: 90.2  3rd Qu.: 54046  3rd Qu.:2.00 
## Max.  :0  Max.  :0  Max.  :120.0  Max.  :306196  Max.  :2.00 
##                                     
##    TYP                 NAZ      PAS    
## Min.  :-99.0  Aleksandrów Łódzki     : 1  Min.  :-99.0 
## 1st Qu.:-99.0  Bagicz           : 1  1st Qu.: 1.0 
## Median : 2.0  Biała Podlaska       : 1  Median : 1.0 
## Mean  :-25.3  Białystok-Krywlany     : 1  Mean  :-20.7 
## 3rd Qu.: 3.0  Bielsko-Biała-Aleksandrowice: 1  3rd Qu.: 2.0 
## Max.  : 7.0  Borne Sulinowo       : 1  Max.  : 7.0 
##         (Other)           :114         
##    NAW       IATA     ICAO             ZARZ  
## Min.  :-99.0  -99  :89  -99  :33  -98           :49 
## 1st Qu.:-99.0  BZG  : 1  EP   : 8  Port Lotniczy      :10 
## Median : 2.0  CZW  : 1  EPKP  : 2  Aeroklub Krakowski   : 2 
## Mean  :-36.5  GDN  : 1  EPMM  : 2  Adam Smorawiński    : 1 
## 3rd Qu.: 3.0  IEG  : 1  EPPI  : 2  Aeroklub Białostocki  : 1 
## Max.  : 3.0  KRK  : 1  EPPK  : 2  Aeroklub Bielsko-Bialski: 1 
##         (Other):26  (Other):71  (Other)         :56 
##    WYS     POLYGONID   SCALE      ANGLE 
## Min.  :-99.0  Min.  :0  Min.  :0.000  Min.  :0 
## 1st Qu.:-99.0  1st Qu.:0  1st Qu.:1.000  1st Qu.:0 
## Median : 85.0  Median :0  Median :1.000  Median :0 
## Mean  : 67.8  Mean  :0  Mean  :0.992  Mean  :0 
## 3rd Qu.:156.8  3rd Qu.:0  3rd Qu.:1.000  3rd Qu.:0 
## Max.  :628.0  Max.  :0  Max.  :1.000  Max.  :0 
## 

plot(wektor_punkt)

plot of chunk unnamed-chunk-6

Pakiet rgdal - readOGR

W podobny sposób można wczytać inne dane wektorowe - linie i poligony.

wektor_linia <- readOGR(dsn = 'dane/bdo250', layer = 'koleje_arc', encoding = 'Windows-1250')
## OGR data source with driver: ESRI Shapefile 
## Source: "dane/bdo250", layer: "koleje_arc"
## with 7057 features and 14 fields
## Feature type: wkbLineString with 2 dimensions
wektor_poligon <- readOGR(dsn = 'dane/bdo250', layer = 'admin_region_teryt_woj', encoding = 'Windows-1250')
## OGR data source with driver: ESRI Shapefile 
## Source: "dane/bdo250", layer: "admin_region_teryt_woj"
## with 16 features and 4 fields
## Feature type: wkbPolygon with 2 dimensions

Pakiet rgdal - writeOGR

Zapisywanie danych wektorowych w pakiecie rgdal odbywa się za pomocą funkcji writeOGR. W zależności od wybranego sterownika (a więc i formatu zapisu) ten proces wygląda trochę inaczej.

W przypadku zapisu pliku wektorowego do formatu shapefile należy zdefiniować nazwę obiektu w R, docelowy folder, docelową nazwę pliku oraz sterownik do obsługi formatu shapefile.

writeOGR(wektor_linia, 'dane/nowe', 'kolej', driver='ESRI Shapefile')

Pakiet rgdal - readGDAL

Obiekty rastrowe można wczytywać do R jako obiekty klasy SpatialGrid z wykorzystaniem funkcji readGDAL z pakietu rgdal.

library('rgdal')
r <- readGDAL('dane/srtm/srtm_40_02.tif')
summary(r)

Pakiet raster

Alternatywnie, pakiet raster pozwala za pomocą funkcji raster zarówno na tworzenie, jak i wczytywanie obiektów w formacie rastrowym. Wczytywanie może odbywać się z obiektów klasy macierz, 'image', Raster*, Spatial* i innych.

library('raster')
r <- raster('dane/srtm/srtm_40_02.tif')
r
## class    : RasterLayer 
## dimensions : 6001, 6001, 36012001 (nrow, ncol, ncell)
## resolution : 0.0008333, 0.0008333 (x, y)
## extent   : 15, 20, 50, 55 (xmin, xmax, ymin, ymax)
## coord. ref. : +proj=longlat +datum=WGS84 +no_defs +ellps=WGS84 +towgs84=0,0,0 
## data source : /home/jn/Dropbox/występnienia/AdapteR/dane/srtm/srtm_40_02.tif 
## names    : srtm_40_02 
## values   : -32768, 32767 (min, max)

plot(r)

plot of chunk unnamed-chunk-11

Pakiet raster (2)

Do zapisu obiektu rastrowego służy funkcja writeRaster.

writeRaster(r, "dane/dem", "GTiff")

Istnieje wiele możliwych formatów zapisu danych, które można sprawdzić korzystając z funkcji writeFormats().

Układy współrzędnych

Sprawdzenie układu współrzędnych

Najprostszym sposobem nadawania i zmiany układu współrzędnych w R jest wykorzystanie listy EPSG. Jest ona zawarta w bibliotece PROJ.4, dostępnej w R za pomocą pakietu rgdal.

Aby sprawdzić jaki układ współrzędnych jest nadany obiektowi przestrzennemu należy skorzystać z funkcji proj4string. W przypadku braku układu otrzymamy informację - NA.

proj4string(wektor_punkt)
## [1] "+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=19 +k=0.9993 +x_0=500000 +y_0=-5300000 +datum=WGS84 +units=m +no_defs +ellps=WGS84 +towgs84=0,0,0"
proj4string(r)
## [1] "+proj=longlat +datum=WGS84 +no_defs +ellps=WGS84 +towgs84=0,0,0"

Nadawanie układu współrzędnych

Gdy nasz obiekt przestrzenny nie ma nadanego układu współrzędnych, lub też nadany układ jest błędny - należy to poprawić za pomocą funkcji CRS:

proj4string(wektor_punkt) <- CRS('+init=epsg:2180')
proj4string(r) <- CRS('+init=epsg:4326')

Transformacja układu współrzędnych - wektor

Przypisanie obiektowi układu współrzędnych nie wpływa na zawarte w nim wartości. Aby przetworzyć układ współrzednych w obiektach wektorowych należy skorzystać z funkcji spTransform:

proj4string(wektor_poligon)
## [1] "+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=19 +k=0.9993 +x_0=500000 +y_0=-5300000 +datum=WGS84 +units=m +no_defs +ellps=WGS84 +towgs84=0,0,0"
wektor_poligon_WGS84 <- spTransform(wektor_poligon, CRS('+init=epsg:4326'))
proj4string(wektor_poligon_WGS84)
## [1] "+init=epsg:4326 +proj=longlat +datum=WGS84 +no_defs +ellps=WGS84 +towgs84=0,0,0"

Transformacja układu współrzędnych - raster

Do zmiany układu współrzędnych w obiektach rastrowych służy funkcja projectRaster. Należy podać jej nazwę naszego obiektu rastrowego oraz definicję układu współrzędnych w formacie PROJ.4.

r_1992 <- projectRaster(r, crs='+init=epsg:2180')
proj4string(r_1992)
## [1] "+init=epsg:2180 +proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=19 +k=0.9993 +x_0=500000 +y_0=-5300000 +ellps=GRS80 +towgs84=0,0,0,0,0,0,0 +units=m +no_defs"

Wizualizacja
danych przestrzennych

Wizualizacja danych przestrzennych w R

R pozwala na wizualizację danych przestrzennych za pomocą wielu pakietów, oferujących szerokie możliwości. Kilka najpopularniejszych z nich to:

 • Pakiet sp - zawiera on metody tworzenia wizualizacji oparte zarówno o podstawowe możliwości R (plot, points, lines, image, itd.), jak i metody oparte o pakiet lattice (funkcja spplot).
 • Pakiet ggplot2 - posiada złożone możliwości tworzenia wykresów; po odpowiednim przetworzeniu potrafi również przedstawiać dane przestrzenne.
 • Pakiet rasterVis zawierający, między innymi, funkcję levelplot służącą wizualizacji danych rastrowych.
 • Pakiet ggmap - oparty o ggplot2 pakiet pozwalający na tworzenie wizualizacji, w których warstwą podkładową są mapy z Google Maps czy OpenStreetMap.

Pakiet sp - podstawowy system wykresów

Większość obiektów klasy Spatial* pozwala na ich wyświetlanie za pomocą funkcji plot. W przypadku, gdy dane nie mają nadanego układu współrzędnych - wielkość jednostek w osi x jest równa wielkości w osi y.

plot(wektor_punkt)
title('lotniska')

plot of chunk unnamed-chunk-17

plot(wektor_linia)
title('sieć kolejowa')

plot of chunk unnamed-chunk-18

plot(wektor_poligon)
title('województwa')

plot of chunk unnamed-chunk-19

Możliwe jest również łączenie obiektów przestrzennych z wykorzystaniem parametru add.

plot(wektor_poligon)
plot(wektor_punkt, add=TRUE)

plot of chunk unnamed-chunk-20

Zamiast osi możliwe jest umieszczenie podziałki liniowej. Dodatkowo, możliwe jest dodanie strzałki północy czy też ramki mapy.

plot(wektor_poligon, axes = FALSE)
SpatialPolygonsRescale(layout.scale.bar(), offset = c(180000, 150000), scale = 250000, 
  fill = c("transparent", "black"), plot.grid = F) # dodanie podziałki liniowej
text(x = 180000, y = 180000, "0")
text(x = 430000, y = 180000, "250 km")
SpatialPolygonsRescale(layout.north.arrow(1), offset = c(200000, 700000), scale = 100000, 
  plot.grid = F) # dodanie strzałki północy
box() # dodanie ramki danych

plot of chunk unnamed-chunk-22

Za pomocą kilku linii kodu można również uzyskać legendę mapy.

plot(wektor_poligon, axes=TRUE)
plot(wektor_punkt, add=TRUE, pch=18, col='blue')
legend("bottomleft", legend=c("Lotniska"), title="Legenda", bty="n", pch=18, col=c("blue"))

plot of chunk unnamed-chunk-23

Zbiór danych dotyczących lotnisk zawiera, między innymi inforamację o liczbie pasów startowych. Można ją wyświetlić definiując odpowiednie grupy w funkcji legend.

wektor_punkt$PAS1 <- as.factor(wektor_punkt$PAS)
wektor_punkt$PAS[wektor_punkt$PAS == -99] <- NA
plot(wektor_poligon, axes = TRUE)
plot(wektor_punkt, add = TRUE, pch = 18, col = wektor_punkt$PAS)
cols <- 1:nlevels(wektor_punkt$PAS1)
legend(x = 150000, y = 250000, legend = c("brak danych", "1", "2", "3", "4", 
  "5", "6", "7"), title = "Liczba pasów startowych: ", bty = "n", pch = 18, 
  col = cols, cex = 0.8, ncol = 2)
title("Lotniska w Polsce")

plot of chunk unnamed-chunk-25

Pakiet sp - system wykresów spplot

spplot jest podstawową funkcją prezentacji danych przestrzennych w oparciu o pakiet lattice. Domyślnie tworzy ona szereg wizualizacji zgodnych z liczbą zmiennych w pliku Spatial*. Aby tego uniknąć, należy najpierw zadeklarować, która zmienna jest obiektem zainteresowania.

spplot(wektor_poligon['POP'])

plot of chunk unnamed-chunk-26

Pakiet sp - system wykresów spplot

Funkcja spplot wymaga podania jednego parametru, sp.layout, określającego dodatkowe elementy. Może to być skala liniowa, strzałka północy czy też argumenty modyfikujące prezentowane obiekty punktowe, liniowe czy poligonowe. Dostępne argumenty modyfikujące wygląd obiektów można znaleźć poprzez plik pomocy funkcji par - ?par.

strzałka <- list("SpatialPolygonsRescale", layout.north.arrow(), offset = c(200000, 
  700000), scale = 70000)
podziałka <- list("SpatialPolygonsRescale", layout.scale.bar(), offset = c(190000, 
  150000), scale = 250000, fill = c("transparent", "black"))
podziałka_tekst1 <- list("sp.text", c(190000, 180000), "0")
podziałka_tekst2 <- list("sp.text", c(440000, 180000), "250 km")
layout <- list(strzałka, podziałka, podziałka_tekst1, podziałka_tekst2)
spplot(wektor_poligon["POP"], sp.layout = layout)

plot of chunk unnamed-chunk-28

Dane o podobnych wartościach można grupować. W poniższym przykładzie za pomocą funkcji brewer.pal z pakietu RColorBrewer tworzona jest nowa paleta kolorystyczna, a następnie określany jest podział wartości z wykorzystaniem funkcji seq. W funkcji spplot nadany jest obiekt do wizualizacji, wybrany podział danych (parametr at), oraz paleta kolorystyczna (parametr col.regions).

library('RColorBrewer')
kolor <- brewer.pal(6, 'Oranges')
podział <- seq(0, 6000000, 1000000)
spplot(wektor_poligon, 'POP', colorkey = list(labels = list(podział)), at = podział, col.regions=kolor)

plot of chunk unnamed-chunk-30

Zamiast ręcznego określania podziału kolorystycznego, funkcja spplot wraz z funkcją classIntervals z pakietu classInt pozwala na zmianę sposobu klasyfikacji danych. Możliwy jest wybór jednej z kilku rodzajów podziału - 'fixed', 'sd', 'equal', 'pretty', 'quantile', 'kmeans', 'hclust', 'bclust', 'fisher' oraz 'jenks'. Wynik funkcji classIntervals może być też stosowany do tworzenia wizualizacji przy pomocy funkcji plot.

library('classInt')
kolor <- brewer.pal(8, 'Blues')
podział.qt <- classIntervals(wektor_poligon$POP, n = 8, style = 'quantile')
podział.eq <- classIntervals(wektor_poligon$POP, n = 8, style = 'equal')

spplot(wektor_poligon, 'POP', at=podział.qt$brks+1, col.regions=kolor)