22 maja 2015

Wprowadzenie

Uczenie maszynowe

"Field of study that gives computers the ability to learn without being explicitly programmed"

Arthur Samuel, 1959

  • Uczenie maszynowe najczęściej pozwiązane jest z tworzeniem predykcji, w związku z czym często określanie jako modelowanie predykcyjne
  • Obecnie uczenie maszynowe zajmuje się głównie rozwiązywaniem praktycznych problemów związanych z wieloma różnymi aspektami, od rozpoznawania mowy czy pisma, poprzez klasyfikacje obrazów, rekomendacje produktów, do diagnoz medycznych

  • http://cran.r-project.org/web/views/MachineLearning.html

Dane