Zadanie: Opracowanie raportu statystycznego.

Etap 1: Wykonanie raportu statystycznego prezentującego wyniki analizy statystycznej.

Etap ten wykonywany jest w grupach 2-3 osobowych. Każda grupa oddaje jeden raport.

 1. Każda grupa dostanie przydzielony jeden kraj europejski. Celem pracy jest porównanie rozwoju ekonomicznego tego kraju do pozostałych krajów europejskich.
 1. Wybór danych użytych do analizy oraz analizowanego zakresu czasu należy do grup.

 2. Proszę wykonać analizę statystyczną danych.

 3. Analiza ma być przedstawiona w formie raportu statystycznego zawierającego:

  • tekst (zgodny ze strukturą raportu)
  • ryciny, wykresy, tabele, mapy.
  • proszę zastosować opcję ukrycia kodu w raporcie (Dodaj opcję code_folding: hide do nagłówka pliku rmd)
---
format:
 html:
  code-fold: true
---

Raport statystyczny:

Etap 2: Omówienie raportów na ćwiczeniach.

Raporty zostaną wstępnie omówione na zajęciach w dniu 17 stycznia 2024. Na tych zajęciach każda osoba otrzyma także 3 inne raporty do oceny.

Etap 3: Ocena raportu

Etap wykonywany samodzielnie. Każda osoba otrzyma trzy raporty do oceny. Proszę o przeprowadzenie oceny otrzymanych raportów, według otrzymanych kryteriów. Termin przesłania ocen raportów: 22 stycznia 2024, godzina 23.59

Etap 4: Omówienie raportów na ćwiczeniach wraz z przykładami.

Projekty zostaną podsumowane na zajęciach w dniu 24 stycznia 2024.

Ocena końcowa.

Za projekt będzie można otrzymać trzy oceny:

 1. Ocenę za wykonanie raportu w etapie 1,
 2. Ocenę za recenzje raportów,
 3. Ocenę otrzymaną w wyniku recenzji.