install.packages("countrycode")
install.packages("eurostat")
library(knitr)
library(eurostat)
library(countrycode)
library(dplyr)
library(tidyr)
library(ggplot2)
library(tmap)

1 Eurostat - Europejski Urząd Statystyczny

Eurostat - Europejski Urząd Statystyczny (ang. European Statistical Office) zajmuje się dostarczaniem wysokiej jakości danych statystycznych, które umożliwiają porównanie między krajami i regionami na obszarze Europy.

WWW: http://ec.europa.eu/eurostat/

Eurostat udostępnia dane w 9 grupach tematycznych:

 • General and regional statistics
 • Economy and finance
 • Population and social conditions
 • Industry, trade and services
 • Agriculture and fisheries
 • External trade
 • Transport
 • Environment and energy
 • Science and technology

Struktura danych Eurostat jest następująca: tabele (table) >> zbiory danych (dataset) >> katalogi (folder).

 • tabele - dostarczają najważniejszych danych Eurostatu w przyjazny dla użytkownika sposób. Wszystkie dane są prezentowane w prostych tabelach o dwóch lub trzech wymiarach.
 • zbiory danych - zawierają pełen zakres danych udostępnianych publicznie w Eurostacie. Są one prezentowane w tabelach wielowymiarowych z różnymi cechami do wyboru i są eksportowane do różnych formatów.

Dostępność danych można przeglądać na stronie Eurostatu w zakładce Data - Database. Na poniższym rysunku czerwonym obramowaniem zaznaczono przykładowy zbiór danych - Unemployment rate by NUTS 2 regions (tgs00010) - tabelę zawierającą dane dotyczące poziomu bezrobocia w jednostkach administracyjnych NUTS 2 (w Polsce są to województwa). Tabela ma kod tgs00010 (kod ten będzie potrzebny w R do pobrania danych).