Optymalizacja Dyskretna i Algorytmy Heurystyczne

Strona główna

Dydaktyka

Wprowadzenie

 1. Przykłady problemów
 2. Wstęp
 3. Złożoność obliczeniowa
 4. Podstawy optymalizacji

Algorytmy dokładne

 1. Przeszukiwanie wyczerpujące
 2. Programowanie matematyczne
 3. Podziel i ogranicz
 4. Programowanie dynamiczne

Algorytmy heurystyczne

 1. Przeszukiwanie losowe
 2. Przeszukiwanie lokalne
 3. Symulowane wyżarzanie
 4. Poszukiwanie tabu
 5. Algorytm ewolucyjny

Zaliczenia

 1. Prezentacja (ok. 10-15 minut) na dowolny temat związany z zajęciami (może to być opowiedzienie o innym algorytmie, np. algorytm grupy cząstek czy algorytmy mrówkowe; opowiedzenie o ciekawych zastosowaniach algorytmów z literatury, itd.). Przedstawienie prezentacji odbędzie się na zajęciach 8 i 15 maja.
 2. Projekt
 3. Dane przykładowe do projektu