Dydaktyka

Strona główna

Jakub Nowosad

nowosad@amu.edu.pl
pokój 218
dyżur: środa, 16:30

Wstęp do programowania

Statystyka

Geostatystyka

Kolokwia cząstkowe 1. Kolokwia cząstkowe są nieobowiązkowe. 2. W trakcie semestru odbędą się trzy kolokwia cząstkowe: na 4, 7, oraz 10 zajęciach. 3. Będzie też jeden termin poprawki dla osób nieobecnych lub tych, które uzyskają ocenę niedostateczną. 4. Osoby, które ze wszystkich kolokwiów uzyskają średnią >= 4 nie muszą podchodzić do egzaminu końcowego.

Algorytmy heurystyczne i optymalizacja dyskretna

Prace dyplomowe