ISBN: 978-83-946591-2-7


Zdjęcia i rysunki zabytków wykonano w Muzeum Archeologicznym w Krakowie, Muzeum Historycznym we Lwowie, Muzeum Historii Religii we Lwowie, Muzeum Historii Dawnego Halicza w Kryłosie


Praca finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2013-2016 (grant 12H 12 001981)Pamięci Profesora Tadeusza Sulimirskiego, wielkiego badacza kurhanów w Galicji Wschodniej