ISBN: 978-83-946591-3-4


Фотографії і рисунки пам’яток виконані в Археологічному музеї в Кракові, Львівському історичному музеї, Львівському музеї історії релігії, Музеї історії Давного Галича в Крилосі


Проект фінансувався в рамках програми Міністра науки і Вищого шкільництва під назвою «Національна Програма Розвитку Гуманістики» у 2013–2016 рр. (грант 12H 12 001981)Пам’яті професора Тадеуша Сулімірского, видатного дослідника курганів на території Східної Галичини