Prace dyplomowe

Strona główna

Dydaktyka

Jakub Nowosad, nowosad@amu.edu.pl

Tematyka badań naukowych

Moje badania koncentrują się na rozwijaniu i stosowaniu metod przestrzennych w celu poszerzenia naszego zrozumienia dotyczącego istniejących struktur przestrzennych i zachodzących procesów w środowisku. Obejmuje to, między innymi, określanie globalnych zmian pokrycia terenu czy też automatyczne określanie ekoregionów. Inną istotną częścią mojej pracy jest tworzenie, współpraca i ulepszanie oprogramowania geoinformacyjnego, które służy zarówno do pobierania różnorodnych danych przestrzennych, wyliczania miar przestrzennych czy też porównywania wielu map. Dodatkowo staram się rozwijać swoją wiedzę biorąc udział w różnorodnych projektach, dotyczących, np. przestrzennego prognozowania stężeń pyłku roślin, wykrywania sinic na podstawie obrazów satelitarnych, czy estymacji parametrów fizycznych gleb. Więcej informacji o moich badaniach można znaleźć pod adresem https://jakubnowosad.com/.

Narzędzia (języki programowania, oprogramowanie) wykorzystywane w opracowaniu prac dyplomowych

W pracach dyplomowych pod moją opieką w szczególności używane są języki programowania R i C++. Dodatkowo jestem otwarty na użycie innych narzędzi zasugerowanych przez studentów.

Pomoce techniczne

Prace inżynierskie

Proponowana tematyka prac inżynierskich

Proponowana przeze mnie tematyka prac inżynierskich obejmuje przede wszystkim tworzenie oprogramowania geoinformacyjnego (np. implementacja istniejących idei), budowanie aplikacji interaktywnych (np. graficznych interfejsów rozszerzających istniejące oprogramowanie), czy też rozwijania i testowania nowych metod geoinformacyjnych. Dodatkowo, może być ona powiązania z badaniami którymi w danym momencie się zajmuję. Jednocześnie jestem otwarty na dyskusję i możliwość zaproponowania innej tematyki w zależności od zainteresowań studentów.

Przykładowe tematy prac inżynierskich zrealizowane w poprzednich latach

Prace magisterskie

Proponowana tematyka prac magisterskich

Proponowana przeze mnie tematyka prac magisterskich jest kontynuacją i rozszerzeniem zaproponowanej tematyki prac inżynierskich. Obejmuje ona tworzenie oprogramowania, aplikacji czy metod geoinformacyjnych, ale jednocześnie z dużym naciskiem na rozwiązywanie powiązanego praktycznego problemu. Jestem także otwarty na dyskusję i możliwość zaproponowania innej tematyki w zależności od zainteresowań studentów.

Przykładowe tematy prac magisterskich zrealizowane w poprzednich latach