Wstęp do programowania

Strona główna

Dydaktyka

Skrypt do zajęć

Projekt

Egzamin, 2024-04-30, godz. 13:00, sala 3

Tydzień 1 (2024-02-26–2024-03-03)

Ćwiczenia

Wykład

Tydzień 2 (2024-03-04–2024-03-10)

Ćwiczenia

Wykład

Tydzień 3 (2024-03-11–2024-03-17)

Ćwiczenia

Wykład

Tydzień 4 (2024-03-18–2023-03-24)

Ćwiczenia

Wykład

Tydzień 5 (2024-03-25–2024-04-07)

Ćwiczenia

Wykład

Tydzień 6 (2024-04-08–2024-04-10)

Ćwiczenia

\[\sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}\] \[\arccos\left(\sin(lat1) \cdot \sin(lat2) + \cos(lat1) \cdot \cos(lat2) \cdot \cos(lon2-lon1)\right) \cdot R\]

, gdzie lat1 i lat2 to szerokości geograficzne w radianach, lon1 i lon2 to długości geograficzne w radianach, a R to promień Ziemi. Porady: (a) dla uproszczenia przyjmijmy, że promień Ziemi wynosi 6371 km, (b) radiany = stopnie * pi / 180, (c) funkcje sin(), cos(), acos() są dostępne w R.

Wykład

Tydzień 7 (2024-04-15)