Statystyka - lab.

Strona główna

Dydaktyka

Prezentacje:

 1. Wprowadzenie
 2. Przetwarzanie danych
 3. Statystyki opisowe
 4. Wykresy (1)
 5. Wykresy (2)
 6. Rozkłady danych
 7. Wnioskowanie statystyczne
 8. Testy parametryczne
 9. Testy nieparametryczne
 10. Analiza korelacji
 11. Analiza regresji
 12. Testy parametryczne i nieparametryczne dla wielu grup
 13. Testowanie istotności proporcji

Dodatkowe:

 1. Dane
 2. Projekt: wykres 1
 3. Projekt: wykres 2
 4. Raporty statystyczne
 5. Projekt: raport - założenia
 6. Projekt: raport - przykład
 7. Projekt: raport - pozyskiwanie danych
 8. Projekt: raport - ocena innych raportów
 9. Projekt: raport - raporty do oceny
 10. Materiały prof. Dmowskiej