Statystyka - lab.

Strona główna

Dydaktyka

Prezentacje:

 1. Wprowadzenie
 2. Statystyki opisowe
 3. Wykresy
 4. Przetwarzanie danych
 5. Rachunek prawdopodobieństwa
 6. Rozkłady danych
 7. Wnioskowanie statystyczne
 8. Testy parametryczne
 9. Testy nieparametryczne
 10. Testy parametryczne i nieparametryczne dla wielu grup
 11. Analiza korelacji
 12. Testowanie istotności proporcji

Dodatkowe: